Atlikti darbai

Druskonis, 2005 m. liepos 22-28 d. Nr. 29 (805)
"Druskonio" inf.

 

Šiuo metu Druskininkuose įgyvendinami du stambūs investiciniai projektai – Vandens pramogų parkas ir ligoninės renovacija. Vandens pramogų parke iki birželio 1 d. jau atlikta darbų už 9 mln. 745 tūkst. Lt. Savivaldybės dalis jame sudaro 4 mln. 785 tūkst. Lt. Projektams finansuoti savo investicinėje dalyje Savivaldybė nuolat ima ilgalaikes paskolas. Ir šį kartą Taryba pritarė, Vyriausybei priėmus nutarimą dėl Savivaldybės skolinimosi limitų didinimo, leisti Savivaldybei imti 5 mln. Lt paskolą 10-čiai metų.

 

www.druskonis.lt