Lankėsi projektuotojai

Druskonis, 2003 m. rugsėjo 12-18 d. Nr. 37 (708)

"Druskonio" inf.

 

Pasibaigė pirmasis konkurso Druskininkų vandens pramogų parko projektuotojams atrinkti etapas. Vandens pramogų parkas buvusių fizioterapijos gydyklų pastate bus statomas PHARE fondų lėšomis.

Pirmajame konkurso etape dalyvavo 11 projektavimo kompanijų iš Lietuvos bei užsienio. Iš jų buvo atrinktos 4, atitinkančios konkurso reikalavimus. Šie reikalavimai buvo tokie griežti, kad nė viena Lietuvos projektavimo kompanija, nesusijungdama su panašia užsienio kompanija, neatitiko visų jų punktų. Atrinktieji 4 konsorciumai: 2 – Lietuvos ir Danijos bei 2 – Lietuvos ir Didžiosios Britanijos dalyvaus antrajame konkurso etape. Rugsėjo 5 d. šių konsorciumų atstovai atvyko į Druskininkus apžiūrėti objektą ir išklausyti Savivaldybės, kaip užsakovo, pageidavimus. Per 50 parų komisijai, kurioje dalyvaus PHARE fondų, Savivaldybės, ministerijų, Architektų sąjungos atstovai, kiekvienas projektuotojų konsorciumas turės pateikti savo vandens pramogų parko įrengimo didžiosiose gydyklose idėją, eskizinius variantus, preliminarias sąmatas ir projekto parengimo kainą. Komisija vertins jų pasiūlymus ir išrinks geriausią. Pasak Savivaldybės mero R.Malinausko, vienas svarbiausių kriterijų parenkant projektuotojus bus jų pasiūlytos idėjos originalumas. Laimėjęs konsorciumas projektą atlikti turės per 5 mėnesius, nes vandens pramogų parko statybos darbus ketinama pradėti jau kitais metais ir iki žiemos galbūt netgi uždengti statinio stogą. Parko projektavimo darbams finansuoti skirta 600 tūkst. eurų.

 

www.druskonis.lt